22. 08. 01
Last Updated: 01 August 2022
พิธีรับพระเกี้ยวและการปฏิญาณตนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
 

           พิธีรับพระเกี้ยวและการปฏิญาณตนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา  2565      วันพฤหัสบดีที่     9 มิถุนายน 2565      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้จัดพิธีรับพระเกี้ยวและการปฏิญาณตนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โดย ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาส่วนภูมิภาคโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี
ภาพ : ครูรพีพร ภู่ภูษิต