21. 12. 21
Last Updated: 12 July 2022
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ครบ ๗๕ ปี พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต)

         โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคลครบ ๗๕ ปี พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต)วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๑๐๘ รูป ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ และถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคลครบ ๗๕ ปี พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม เจ้าคณะเขตปทุมวัน-ห้วยขวาง-วัฒนา (ธ) กรรมการมหาเถรสมาคมและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา