19. 08. 09
Last Updated: 31 July 2021

ชมรมกฎหมายน่ารู้ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดย ศาลอุทธรณ์ ภาค 9
โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

1. นางสาวจินต์จุฑา เลขพลการ
2. นายภูมิศิวัฒน์ ทิตตภักดี ได้รับรางวัลชนะเลิศโดยได้รับรางวัลเป็นโล่ และเงินรางวัล 10,000 บาท 

ครูวีระชัย บัวผัน เป็นครูผู้สอนเสริมและดูแลนักเรียนตลอดการแข่งขัน