19. 06. 21
Last Updated: 19 August 2019
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขอแสดงความยินดีกับเด็กชายอัครวัฒน์ สุจริตกุล นักเรียนแผนการเรียนภาษา-ภาษาเยอรมัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 72 ซึ่งเข้าร่วมประกวดร้องเพลงจีนรายการ ”Water Cube Cup” Singing Contest 2019 จัดโดยศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปแข่งร้องเพลงจีนระดับโลก ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม-9 สิงหาคม 2562