เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชมรมดนตรีไทย และชมรมดุริยางค์ ได้ส่งวงดนตรีไทยร่วมสมัย เข้าประกวดโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่ ๙ ในหัวข้อ "สืบสาน จิตอาสา ร้องบรรเลง บทเพลงพระราชนิพนธ์" จัดโดย กองทัพบก ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัดมหาชน

ร จาก ๒๐ วงคัดให้เหลือ ๒ วง

ผลปรากฏว่า วงดนตรีไทยร่วมสมัย "ณัฐชัยธัช" ได้เป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร เพื่อประกวดรอบชิงชนะเลิศ กับตัวแทนทั้ง ๔ ภูมิภาค โดยจะประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

อำนวยการฝึกซ้อมโดย 
นายโสภณ กมล 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ควบคุมและฝึกซ้อมโดย 
๑. คุณครูนงค์ลักษณ์ ฉิมพาลี 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๒. คุณครูลัดดา ฉิมพาลี 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๓. คุณครูศิลปชัย พิมเนียม 
๔. คุณครูโกเมศ เชาวนะญาณ 
๕. คุณครูวชิรพันธุ์ กิจเสมอ 
๖. ครูชัยภัค ภัทรจินดา 
(ต.อ. ๔๕) อาจารย์พิเศษ เรียบเรียงเสียงประสาน 
๗. ครูทศพร ทัศนะ อาจารย์พิเศษ 
๘. ครูอัครพล อภิโช อาจารย์พิเศษ 
๙. ครูอนุวัฒน์ รู้เจียมสิน อาจารย์พิเศษ