19. 08. 19
Last Updated: 31 July 2021

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายภราดร นาทันรีบ นายกสโมสรอาจารย์เตรียมอุดมศึกษา พร้อมคณะครู เข้าแสดงความยินดีแก่ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ (ต.อ.๔๑) นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ คนใหม่ วาระปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓