เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายภราดร นาทันรีบ นายกสโมสรอาจารย์เตรียมอุดมศึกษา พร้อมคณะครู เข้าแสดงความยินดีแก่ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ (ต.อ.๔๑) นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ คนใหม่ วาระปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายภราดร นาทันรีบ นายกสโมสรอาจารย์เตรียมอุดมศึกษา พร้อมคณะครู เข้าแสดงความยินดีแก่ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ (ต.อ.๔๑) นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ คนใหม่ วาระปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓