เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายโสภณ กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "วิทย์ วิวัฒน์ นิทรรศน์ ต.อ. ๒๕๖๒" และมอบรางวัลการแข่งขันเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายโสภณ กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "วิทย์ วิวัฒน์ นิทรรศน์ ต.อ. ๒๕๖๒" และมอบรางวัลการแข่งขันเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายรายการ อาทิ การสาธิตและแข่งขันกรรเชียงบก การแสดงผลงานวิจัยสิ่งแวดล้อม โดยชมรมวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ การแสดงกิจกรรมและผลงานนักเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการประกวดและแข่งขันต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นต้น โดยมีคณะครูและนักเรียนจากสถานศึกษาต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ภาพ: งานโสตทัศนศึกษา