19. 08. 09
Last Updated: 31 July 2021

วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐ น. นายโสภณ กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างาน หัวหน้าตึก คณะครู บุคลากร คณะกรรมการนักเรียน และหัวหน้าห้องเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (๑๒ สิงหาคม) ณ ห้องเกียรติยศ ตึก ๒