19. 07. 15
Last Updated: 26 August 2019

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นางถนิมาภรณ์ ตั้งตรัยรัตนกุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการโครงการโอลิมปิกวิชาการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และตัวแทนนักเรียน เดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อประดับดอกไม้ มอบของที่ระลึก และส่งกำลังใจให้กับนายกฤติน เวณุนันทน์ นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผู้แทนประเทศไทย ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๓๐ ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ เมืองเซเกด สาธารณรัฐฮังการี