วันที่ 19 กันยายน 2562 ศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จัดให้มีพิธีพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาฯให้แก่คณะครู บุคลากร และนักเรียนที่ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาฯ ณ ห้องประชุม ฯพณฯ ศ. ม.ล. ปิ่น มาลากุล ตึกเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

ในการนี้ นายโสภณ กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เข้าร่วมงานด้วย