ไวยากรณ์และภาษาเยอรมัน เรื่อง การใช้คำกริยา werden

16. 08. 08
posted by: Super User
Hits: 1505

krujame2