Triam Udom Open House 2019

" ชีวิต 3 ปีในรั้วเตรียมอุดมศึกษา ... ก็เหมือนเกมหนึ่งเกม ที่ผู้เล่นมีเวลาจำกัด ความรู้ มิตรภาพ และกิจกรรมมากมายกำลังรอคุณ อยู่ ... เพียงแค่คุณกดปุ่มเริ่มเท่า นั้น "

>>>Triam Udom Open House 2019<<<

 จัดขึ้นในธีม 'เกมออนไลน์' ในวันที่ 11 และ 12 มกราคมนี้ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ทั้งนี้ ทุกคนสามารถเข้าร่วมงานได้

... แล้วคุณพร้อมหรือยัง ที่จะมาเป็นผู้เล่นเกมนี้ด้ วยตนเอง ...

#TriamUdomOpenHouse2019

 
แผนผังงานนิทรรศการ "๘๑ ปี เตรียมอุดมศึกษา ก้าวหน้าสู่อนาคต" ๑๑-๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา