ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศงานวิชาการ
แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และกำหนดการปิด - เปิดภาคเรียน
สำหรับนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4
ระบบลงทะเบียนขอรับ User Account Email @triamudom.ac.th และ INTERNET (Wi-Fi)
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 และ 6 ที่ลืมรหัสผ่าน
โปรดติดต่อ งานศูนย์เทคโนโลยี (ICT) ชั้น 2 ตึกเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ฯ
สำหรับนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ทุกระดับชั้น
สำหรับนักเรียนที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนขอรับ User Account Microsoft Office365 for Education
สำหรับครูและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ขอเชิญท่านที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนขอรับ User Account Microsoft Office365 for Education

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity

×

Warning

Joomla\CMS\Filesystem\Folder::create: Could not create folder.Path: C:\inetpub\wwwroot\triamudom.ac.th\website\images\63\1063\th\
Copy failed: C:\inetpub\wwwroot\triamudom.ac.th\website/modules/mod_slideshowck/index.html to C:\inetpub\wwwroot\triamudom.ac.th\website/images/63/1063/th/index.html

Please enter the email address for your account. A verification code will be sent to you. Once you have received the verification code, you will be able to choose a new password for your account.