การเต้นระบำฟามิงโก้ โดยนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษาสเปน ระดับมัธยมศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพภาษาสเปน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

การเต้นระบำฟามิงโก้ โดยนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษาสเปน ระดับมัธยมศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพภาษาสเปน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา