โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนายธนรรณพ วุนวิริยะกิจ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผู้แทนประเทศไทย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการเข้าร่วมแข่งขันวิชาดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 3 - 11 พฤศจิกายน 2561 ณ ก

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนายธนรรณพ วุนวิริยะกิจ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผู้แทนประเทศไทย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการเข้าร่วมแข่งขันวิชาดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 3 - 11 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ทั้งนี้ นายทรงเกียรติ เทพประเสน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนประเทศไทย ซึ่งเดินทางกลับถึงประเทศไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ