กลุ่มนักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จัดกิจกรรม "สอนน้องคิดด้วยวิทยาศาสตร์"

กลุ่มนักเรียนความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จัดกิจกรรม "สอนน้องคิดด้วยวิทยาศาสตร์" ณ โรงเรียนวัดจันทร์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมีคุณครูทิพย์อาภา ศรีวรางกูล รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (สาขาชีววิทยา) เป็นครูที่ปรึกษากิจกรรม