วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายพรภัทร สินดี พร้อมด้วยคณะกรรมการนักเรียนร่วมเป็นตัวแทนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ซึ่งประดิษฐานหน้าอาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศา

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายพรภัทร สินดี พร้อมด้วยคณะกรรมการนักเรียนร่วมเป็นตัวแทนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ซึ่งประดิษฐานหน้าอาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต