คณะครู และนักเรียนแผนการเรียนภาษา-จีน ภาษา-คณิต วิทย์-คณิต(จีน) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จำนวน 14 คน เดินทางเข้าร่วมโครงการ “Belt and Road” Thailand Youth Delegation ณ นครเซี่ยงไฮ้และนครหนานจิง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 22 – 29 กันยายน

คณะครู และนักเรียนแผนการเรียนภาษา-จีน ภาษา-คณิต วิทย์-คณิต(จีน) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จำนวน 14 คน เดินทางเข้าร่วมโครงการ “Belt and Road” Thailand Youth Delegation ณ นครเซี่ยงไฮ้และนครหนานจิง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 22 – 29 กันยายน 2561 มีกำหนด 8 วัน โดยมีครูสุปรียา สุดประเสริฐ และครูกฤตพงศ์ มูลมีเป็นครูผู้ดูแลนักเรียน