ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เชิญร่วมสร้าง พระพุทธรัตโนภาสศาสดา พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช ้งาน Office 365

หลักสูตร พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล Microsoft Office365 for Education

                

ผู้เข้าอบรมจะได้รับ Certification MIE ทุกคน

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ตึก 9

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ถ้วยรางวัลชนะเลิศ สมัยที่ 3 แก่นายเนติธร ปริยกร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 74 ผู้แทนวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จากการประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ 12 เพื่อถวายเป็นราชสักการะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา จัดโดย กองทัพเรือ ร่วมกับมูลนิธิราชสกุลอาภากร และบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 256

242241

242243