ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เชิญร่วมสร้าง พระพุทธรัตโนภาสศาสดา พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษ​ณ์เข้าโครงการ​พัฒนา​ความสามารถ​พิเศษ​ด้าน​ภาษาไทย​ ปีการศึกษา​ 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดกรองขั้นที่ 1
โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ   (๒๔/๐๓/๒๕๖๓)
รายงานตัวและยืนยันทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓ (เฉพาะนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ)
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๒๔/๐๓/๒๕๖๓)
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๒๔/๐๓/๒๕๖๓)
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๒๓/๐๓/๒๕๖๓)
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  (๒๑/๐๓/๒๕๖๓)
เชิญร่วมสร้าง "พระพุทธรัตโนภาสศาสดา" พระพุทธรูปประจำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (๑๙/๐๓/๒๕๖๓)
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (๑๗/๐๓/๒๕๖๓)
ประกาศ มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑๐/๐๓/๒๕๖๓)
ประกาศ การชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทโควตาโอลิมปิกวิชาการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
แจ้งเรื่องการสอบและวันปิด-เปิดภาคเรียนที่ ๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔,๕ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล) ได้นำนักเรียนวงดุริยางค์ และนักเรียนแสดงตีธงจาก ตึก 72 พรรษา เข้าร่วมแสดง(ในช่วงพิธีเปิดงาน) เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เข้ามาทักทาย ชื่นชมในความสามารถของนักเรียนและให้ความเป็นกันเองกับนักแสดงจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
โดยมีครูผู้ดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมแสดงดังต่อไปนี้
1.ครูชาญวิทย์ ศรีโพธิ์ลา
2.ครูวัลยา เลิศวิสุทธิไพบูลย์
3.ครูโสมรัศมิ์ เพิ่มดี
4.ครูธนิดา​ ก้อนทอง
5.ครูศิลปชัย พิมเนียม

IMG 4879

 

IMG 4858

S 162201610