ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เชิญร่วมสร้าง พระพุทธรัตโนภาสศาสดา พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่องให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ดำเนินการมอบตัวตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษ​ณ์เข้าโครงการ​พัฒนา​ความสามารถ​พิเศษ​ด้าน​ภาษาไทย​ ปีการศึกษา​ 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดกรองขั้นที่ 1
โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ   (๒๔/๐๓/๒๕๖๓)
รายงานตัวและยืนยันทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓ (เฉพาะนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ)
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๒๔/๐๓/๒๕๖๓)
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๒๔/๐๓/๒๕๖๓)
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๒๓/๐๓/๒๕๖๓)
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  (๒๑/๐๓/๒๕๖๓)
เชิญร่วมสร้าง "พระพุทธรัตโนภาสศาสดา" พระพุทธรูปประจำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (๑๙/๐๓/๒๕๖๓)
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (๑๗/๐๓/๒๕๖๓)
ประกาศ มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑๐/๐๓/๒๕๖๓)
ประกาศ การชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทโควตาโอลิมปิกวิชาการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
แจ้งเรื่องการสอบและวันปิด-เปิดภาคเรียนที่ ๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔,๕ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity

เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ชมรมดุริยางค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับเกียรติให้เป็นผู้บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

เมื่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพิธีพระราชทานรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ และการประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

โดยมี นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายกฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รองประธานกรรมการมูลนิธิรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

และผู้แทนโรงแรมเซนทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้มี ๑.คุณครูชาญวิทย์ ศรีโพธิ์ลา ๒.คุณครูศิลปชัย พิมเนียม

เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมบรรเลงในครั้งนี้

IMG 3602IMG 3606