โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ครบ ๗๕ ปี พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล
ครบ ๗๕ ปี พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๑๐๘ รูป
ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ และถวายมุทิตาสักการะ
เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคลครบ ๗๕ ปี พระเทพญาณวิศิษฏ์
(ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม
เจ้าคณะเขตปทุมวัน-ห้วยขวาง-วัฒนา (ธ)
กรรมการมหาเถรสมาคม
และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา