โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

และคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดป้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

01

02

03