ข่าวประชาสัมพันธ์
 

vaccinev4

check you

สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
ระบบประกาศผลการเรียนปลายภาค 1 ปีการศึกษา 2564 NEW
ระบบประกาศห้องเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
คู่มือผู้ปกครอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน zoom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
วิธีการเข้าใช้งานอีเมล์สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีลืม Password โปรดเข้าสู่ระบบ Reset Password ของ email : @student.triamudom.ac.th
สำหรับนักเรียนที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับนักเรียน เพื่อขอรับ User Account Microsoft Office365 for Education
สำหรับครูและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีครูและบุคลากร ลืม Password Email โปรดเลือกเข้าสู่ระบบ Reset Password
ขอเชิญครูและบุคลากรที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับครูและบุคลากร เพื่อขอรับ E-mail และ Internet (Wi-Fi)

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

วันรวมพลคนรักภาษาสเปน (Día del Español)
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาสเปน) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
จัดกิจกรรม วันรวมพลคนรักภาษาสเปน (Día del Español)
ในรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom
โดยในงานมีผู้เข้าร่วมได้แก่ นักเรียนภาษาสเปนทุกระดับชั้น
ทั้งจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนภาษาสเปนทั่วประเทศ
รวมทั้งผู้ที่สนใจทั้งระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป

กิจกรรมออนไลน์ที่จัดขึ้น ได้แก่ การบรรยายพิเศษ
ในหัวข้อ เปิดโลกการเดินทางสู่ลาตินอเมริกา และประวัติศาสตร์สเปน
กิจกรรมการประกวดและการแข่งขันต่างๆ ได้แก่ การประกวดวาดรูป การประกวดร้องเพลง
ซึ่งผู้ชนะการแข่งขัน ได้รับเงินรางวัล พร้อมของที่ระลึกจากสถานเอกอัครราชทูตสเปนและเม็กซิโก ประจำประเทศไทย
การแข่งขันคิดเลขเร็วภาษาสเปน การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับประเทศผู้ใช้ภาษาสเปน และการแข่งขันตอบคำถามจากคลิปวีดิโอผ่านโปรแกรม Kahoot


8

1
2
3
4
5
6
7
8
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity