ข่าวประชาสัมพันธ์
 

vaccinev4

check you

สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
ระบบประกาศผลการเรียนปลายภาค 1 ปีการศึกษา 2564 NEW
ระบบประกาศห้องเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
คู่มือผู้ปกครอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน zoom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
วิธีการเข้าใช้งานอีเมล์สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีลืม Password โปรดเข้าสู่ระบบ Reset Password ของ email : @student.triamudom.ac.th
สำหรับนักเรียนที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับนักเรียน เพื่อขอรับ User Account Microsoft Office365 for Education
สำหรับครูและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีครูและบุคลากร ลืม Password Email โปรดเลือกเข้าสู่ระบบ Reset Password
ขอเชิญครูและบุคลากรที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับครูและบุคลากร เพื่อขอรับ E-mail และ Internet (Wi-Fi)

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์
โดยใช้โปรแกรม Zoom
เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้จัดประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุม
ออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom
เพื่อแจ้งข่าวสารและข้อราชการต่างๆ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนรับทราบ

214908632 2956408664678086 5828891817194662144 n214943468 2956410031344616 1508816155353679555 n214920647 2956410244677928 896008223969569759 n215226574 2956410071344612 8963298628815448740 n215519836 2956411034677849 3244307673448102640 n216133025 2956411064677846 8533893422726862127 n216348970 2956410201344599 6266032414746513653 n

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity