ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสารการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
  std66 1
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า
 

opn

 

covic m4 2

vaccinev4

check you

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

กิจกรรมภายใน
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์
โดยใช้โปรแกรม Zoom
เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้จัดประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุม
ออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom
เพื่อแจ้งข่าวสารและข้อราชการต่างๆ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนรับทราบ

214908632 2956408664678086 5828891817194662144 n214943468 2956410031344616 1508816155353679555 n214920647 2956410244677928 896008223969569759 n215226574 2956410071344612 8963298628815448740 n215519836 2956411034677849 3244307673448102640 n216133025 2956411064677846 8533893422726862127 n216348970 2956410201344599 6266032414746513653 n