ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า
 

opn

 

covic m4 2

vaccinev4

check you

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

กิจกรรมภายใน
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นำข้าวกล่องมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มอบข้าวกล่องจำนวน 300 กล่อง
เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
ณ โรงพยาบาลสนาม จุฬา ฯ อาคารจันทนยิ่งยง
วันที่ 17 มิถุนายน 2564

r01r02r03r04