ข่าวประชาสัมพันธ์
 
แหล่งที่มา NewsNBT THAILAND 1 มีนาคม 2564
สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4  
ระบบลงทะเบียนขอรับ User Account Email @triamudom.ac.th และ INTERNET (Wi-Fi)
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 และ 6 ที่ลืมรหัสผ่าน
โปรดติดต่อ งานศูนย์เทคโนโลยี (ICT) email : [email protected] เพื่อยื่นคำร้องขอ Reset Password
สำหรับนักเรียน  ทุกระดับชั้น
สำหรับนักเรียนที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนขอรับ User Account Microsoft Office365 for Education
สำหรับครูและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ขอเชิญท่านที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนขอรับ User Account Microsoft Office365 for Education

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้เปิดการเรียนการสอน


ของสถานศึกษา พร้อมทัังเตรียมความพร้อมในการคัดกรองอย่างเข้มงวดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

มีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ติดตั้งบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียน และบันไดทางขึ้นทุกตึกเรียน โรงเรียนได้ทำความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน

ตึกเรียน ห้องเรียน และจัดโต๊ะในห้องเรียนโดยเว้นระยะห่างตามกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข โดยจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ สลับวันมาเรียน ตามตารางกำาหนดการมาเรียน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เปิดเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียน

ออนไลน์ (Online) โดยจัดการเรียนการสอนแบบควบคู่กันไป

01

02

03

 04

 05

 06

 07

08