พระเกี้ยว

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

Triam Udom Suksa School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแจ้งผลการเรียนและกำหนดการเปิด

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ปฏิทินการรับนักเรียนชั้น ม.4
ปีการศึกษา 2566New

วันครู
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เรื่อง การรับนักเรียนชั้น ม.๔ ปีการศึกษา 2566 New

17 กุมภาพันธ์ 2566

เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด

14 กุมภาพันธ์ 2566

เพิ่มเติม ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด 4 ภาค ดังนี้

6 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด 4 ภาค ดังนี้

1.ประเภทโควตาจังหวัด ภาคกลางNEW

2.ประเภทโควตาจังหวัด ภาคใต้NEW

3.ประเภทโควตาจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือNEW

4.ประเภทโควตาจังหวัด ภาคเหนือNEW

2 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง การรับนักเรียนชั้น ม.4 ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

23 ธันวาคม 2565

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง มาตรการป้องกัน ป้องปราม การรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖NEW