เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา


ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภท โควตาจังหวัด

ระบบรับสมัครออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภท โควตาจังหวัด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา