พระเกี้ยว

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

Triam Udom Suksa School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแจ้งผลการเรียนและกำหนดการเปิด

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
จากบัญชีสำรอง ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ครั้งที่ ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๔

วันครู
ระบบประกาศห้องเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ปีการศึกษา 2566 New

27 เมษายน 2566

ครั้งที่ 3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จากบัญชีสำรอง ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

18 เมษายน 2566

ครั้งที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จากบัญชีสำรอง ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

29 มีนาคม 2566

ครั้งที่ 1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จากบัญชีสำรอง ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

1.ประเภทโควตาจังหวัด ภาคกลางNEW

2.ประเภทโควตาจังหวัด ภาคใต้NEW

3.ประเภทโควตาจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือNEW

4.ประเภทโควตาจังหวัด ภาคเหนือNEW

2 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง การรับนักเรียนชั้น ม.4 ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

23 ธันวาคม 2565

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง มาตรการป้องกัน ป้องปราม การรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖NEW