พระเกี้ยว

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

Triam Udom Suksa School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ข่าวสารและกิจกรรม

เกษียรติยศยังจดจาร เกษียณวารระลึกพระคุณ

มุทิตาจิต..แด่ครู
ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2566
30 กันยายน 2566

วันครู
เรื่อง โอนย้ายข้อมูลอีเมลของนักเรียนที่จบการศึกษา ครูอาจารย์และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567
เป็นวันสิ้นสุดการโอนย้ายข้อมูลออกจาก Google Account

27 เมษายน 2566

ครั้งที่ 3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จากบัญชีสำรอง ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

18 เมษายน 2566

ครั้งที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จากบัญชีสำรอง ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

29 มีนาคม 2566

ครั้งที่ 1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จากบัญชีสำรอง ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

1.ประเภทโควตาจังหวัด ภาคกลาง

2.ประเภทโควตาจังหวัด ภาคใต้

3.ประเภทโควตาจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4.ประเภทโควตาจังหวัด ภาคเหนือ

2 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง การรับนักเรียนชั้น ม.4 ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

23 ธันวาคม 2565

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง มาตรการป้องกัน ป้องปราม การรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖