เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา


ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง การส่งสำเนาหลักฐานการศึกษา และเอกสารการมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (12-16/06/64)

ดาวน์โหลดเอกสารการมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (12-16/06/64)