วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นางจงกลนี เขียวหวาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณะกรรมการโครงการโอลิมปิกวิชาการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และตัวแทนนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา เดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อประดับดอกไม้ มอบของที่ระลึก และส่งกำลังใจให้กับนายปรมัตถ์ สมุทรสินธุ์ นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ เมืองบาธ สหราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่่ผ่านมา ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นางสาวญาณิศา วรารักษพงศ์ นักเรียนแผนการเรียนภาษา-เยอรมัน ห้อง ๔๙ สมาชิกชมรมวงดนตรีสากล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ขับร้องเพลง Vilja ในงานวันคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ณ เมืองโบว์โกร์ ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีคุณครูชาญวิทย์ ศรีโพธิ์ลา เป็นผู้ควบคุมวงวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นางถนิมาภรณ์ ตั้งตรัยรัตนกุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการโครงการโอลิมปิกวิชาการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และตัวแทนนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา เดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อประดับดอกไม้ มอบของที่ระลึก และส่งกำลังใจให้กับนักเรียนและนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาที่เป็นผู้แทนประเทศไทย ในการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๕๐ ระหว่างวันที่ ๗-๑๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล

รายนามนักเรียนและนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ผู้แทนประเทศไทย

๑. นายญาณภัทร พินิจพิชิตกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๙๓๕
๒. นายธนวัฒน์ ศรวณีย์ นักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่ ๗๙
๓. นายปัณณธร ปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๘๑
๔. นายพัสกร โพธานันท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๑๒๕

 วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตรงกับวันขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๘ ปีกุน) เวลา ๐๗.๐๐ น. นายโสภณ กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ ลานอเนกประสงค์ ๗๐ ปี ต.อ. โดยมีพระครูปัญญาสารสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร พร้อมด้วยคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และเป็นประธานในการหล่อเทียนพรรษา จากนั้นท่านผู้อำนวยการโสภณ กมล พร้อมคณะผู้บริหาร คุณครู บุคลากร และนักเรียนร่วมทำบุญและหล่อเทียนพรรษา ทั้งนี้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจะนำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป