ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวญาณิศา วรารักษ์พงศ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ ในงาน RSU English Language Academic Contest 2019

Print
19. 02. 22
posted by: Super User
Hits: 386

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวญาณิศา วรารักษ์พงศ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ ในงาน RSU English Language Academic Contest 2019 แข่งขันในวันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กับชมรมดนตรีสากล