ผลการแข่งขัน Poetry Reading ในหัวข้อ Thai Heritage and Culture เมื่อวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 จัดโดย สมาคมการพูดภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (English-Speaking Union Association Thailand) ณ สยามพารากอน ปรากฏว่า นางสาวกานต์นิวัต แสงมาลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผลการแข่งขัน Poetry Reading ในหัวข้อ Thai Heritage and Culture เมื่อวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 จัดโดย สมาคมการพูดภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (English-Speaking Union Association Thailand) ณ สยามพารากอน ปรากฏว่า นางสาวกานต์นิวัต แสงมาลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 71 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่ ทุนการศึกษา และรางวัลทัศนศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ

ทั้งนี้ นายอัมรินทร์ อุดมวรนันท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 66 ได้รับรางวัลชมเชย

โดยมี ครูอาจินต์ แซ่อุน และ Miss Siobhan Collins เป็นครูผู้ดูแลและฝึกซ้อม

ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้