กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ PBIC Academic Quiz Competition2018 จัดโดยวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ PBIC Academic Quiz Competition2018 จัดโดยวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ผลปรากฏว่า

1. ทีมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับโล่ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 12,000 บาท 

นักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่

1) นายณธัชพงศ์ ​บุรงค์ ​นักเรียนระดับชั้น ม.6 ห้อง 81
2) นายภูมิภัส ​รอดทอง ​นักเรียนระดับชั้น ม.4 ห้อง 431
3) นายภูมิปัญญา ​​ชัยศรีสวัสดิ์สุข ​นักเรียนระดับชั้น ม.4 ห้อง 642

2. นายภูมิภัส รอดทอง ได้รางวัลพิเศษคะแนนสูงสุด (รอบแรก) หมวดจีนศึกษา รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 2,000 บาท

3. นายภูมิปัญญา ชัยศรีสวัสดิ์สุข ได้รางวัลพิเศษคะแนนรวมสูงสุด(รอบแรก) รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท

โดยมีครูสยมภู รณชิตพานิชยกิจ เป็นผู้สอนเสริมและดูแลนักเรียนในการแข่งขัน

ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้