ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เชิญร่วมสร้าง พระพุทธรัตโนภาสศาสดา พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง การเปิด - ปิดภาคเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่องแจ้งกำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๑     เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ ๑๗ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
แนวปฏิบัติ การเข้าห้องเรียนทางออนไลน์ พบครูที่ปรึกษาและครูผู้สอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ การจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์
(ระบบค้นหาห้องเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓)
ช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา เริ่มออกอากาศ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
รายการออกอากาศ DLTV๑๓ (มัธยมศึกษาปีที่ ๔),DLTV๑๔ (มัธยมศึกษาปีที่ ๕),  DLTV๑๕ (มัธยมศึกษาปีที่ ๖)

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity

Please enter the email address associated with your User account. Your username will be emailed to the email address on file.