ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เชิญร่วมสร้าง พระพุทธรัตโนภาสศาสดา พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่องให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ดำเนินการมอบตัวตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษ​ณ์เข้าโครงการ​พัฒนา​ความสามารถ​พิเศษ​ด้าน​ภาษาไทย​ ปีการศึกษา​ 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดกรองขั้นที่ 1
โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ   (๒๔/๐๓/๒๕๖๓)
รายงานตัวและยืนยันทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๓ (เฉพาะนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ)
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๒๔/๐๓/๒๕๖๓)
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๒๔/๐๓/๒๕๖๓)
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๒๓/๐๓/๒๕๖๓)
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  (๒๑/๐๓/๒๕๖๓)
เชิญร่วมสร้าง "พระพุทธรัตโนภาสศาสดา" พระพุทธรูปประจำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (๑๙/๐๓/๒๕๖๓)
ประกาศ เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (๑๗/๐๓/๒๕๖๓)
ประกาศ มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑๐/๐๓/๒๕๖๓)
ประกาศ การชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทโควตาโอลิมปิกวิชาการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
แจ้งเรื่องการสอบและวันปิด-เปิดภาคเรียนที่ ๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔,๕ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity

Please enter the email address associated with your User account. Your username will be emailed to the email address on file.