ชมรมดุริยางค์ได้รับเชิญจากบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จัดการแสดงร่วมกับนักดนตรีระดับโลก ของวง Berlin Phiharmonkor ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ สวนสันติชัยปราการ กรุงเทพมหานคร

ชมรมดุริยางค์ได้รับเชิญจากบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์  จัดการแสดงร่วมกับนักดนตรีระดับโลก ของวง Berlin Phiharmonkor ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ สวนสันติชัยปราการ กรุงเทพมหานคร


มีนักเรียนเข้าร่วมดังนี้นางสาวรัตนา สิริพุทธวณิชย์

ม.5 ห้อง 835 เลขที่ 22
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาฝรั่งเศส

นางสาวภูษณิศา บูรณวนิช
ม.5 ห้อง 823 เลขที่ 25
แผนการเรียน ศิลป์ภาษาญี่ปุ่น

นางสาวลีลาวดี อัศวเทวินทร์
ม.4 ห้อง 814 เลขที่ 17
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาเกาหลี

โดยมี ครูศิลปชัย พิมเนียม เป็นผู้ควบคุมดูแล