ผลการแข่งขัน AEON English Speech Contest 2018 ในหัวข้อ Eating habit among teenagers in Thailand เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 จัดโดยมูลนิธิอิออนแห่งประเทศไทย ณ Jasmin City Hotel

ผลการแข่งขัน AEON English Speech Contest 2018 ในหัวข้อ Eating habit among teenagers in Thailand เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 จัดโดยมูลนิธิอิออนแห่งประเทศไทย ณ Jasmin City Hotel ปรากฏว่า นางสาวรินรดา สากิยลักษณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 49 และ นางสาวรินทร์ลภัส ใจกว้าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 222 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ "Asia Youth Leader 2018" ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 19 – 25 สิงหาคม 2561 

ทั้งนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวธันยวีร์ ทองดีพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 662 

โดยมี ครูจุฑารัตน์ จรูญรักษ์ ครูอภิวัฒ ทองประดับ และ Miss Siobhan Collins เป็นครูผู้ดูแลและฝึกซ้อม 

ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้