วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 12.30 - 13.30 น. คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล (Seoul National University) มหาวิทยาลัยชั้นนำจากสาธารณรัฐเกาหลี ได้เดินทางมาแนะนำมหาวิทยาลัย และแนะแนวการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 12.30 - 13.30 น. คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล (Seoul National University) มหาวิทยาลัยชั้นนำจากสาธารณรัฐเกาหลี ได้เดินทางมาแนะนำมหาวิทยาลัย และแนะแนวการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ณ ห้องประชุม ฯพณฯ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ โดยอาจารย์ Yang, Hye-Weon หัวหน้าฝ่าย International Admissions Team ได้ให้เกียรติบรรยาย และตอบข้อซักถามของนักเรียน โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สอง(ภาษาเกาหลี) และงานแนะแนว ให้การต้อนรับและดูแลการจัดกิจกรรม