วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ ห้องเกียรติยศ (111) ตึก 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สถานเอกอัครราชทูตชิลี ประจำประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาสเปน) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมจัด Classic Guitar Concert

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ ห้องเกียรติยศ (111) ตึก 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สถานเอกอัครราชทูตชิลี ประจำประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาสเปน) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมจัด Classic Guitar Concert และ Workshop สำหรับนักเรียนและผู้สนใจ โดยนักกีตาร์ระดับโลก ชาวชิลี Andrés Madariaga ซึ่งเป็นนักกีตาร์คลาสิค ที่มีชื่อเสียงและได้รับรางวัลจากการประกวดหลายเวทีทั่วโลก โดยมี ดร.ปรเมษฐ์ โมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Mr.Christian Rehren เอกอัครราชทูตชิลี ประจำประเทศไทยเป็นประธานเปิดงาน Mr. Andelfo José García เอกอัครราชทูตโคลัมเบีย ประจำประเทศไทย และ Mrs. María del Carmen Martínez เอกอัครราชทูตปานามา ประจำประเทศไทย ให้เกียรติร่วมงาน