กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จากการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม1 กทม.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จากการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร

- ภาษาเยอรมันส่งเข้าแข่งขันหนึ่งรายการ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
- ภาษาญี่ปุ่นส่งเข้าแข่งขันสองรายการ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองทั้งสองรายการ
- ภาษาจีนส่งเข้าแข่งขันสี่รายการ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองทั้งสี่รายการ
- ภาษาฝรั่งเศส ชนะเลิศ เหรียญทอง 3 รายการ
- ภาษาเกาหลี ชนะเลิศ เหรียญทอง 4 รายการ

ทั้งนี้ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่สองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนของระดับเขตพื้นที่เพื่อเข้าแข่งขันในระดับภาครวมทั้งสิ้น 14 รายการ จากการส่งแข่งขันทั้งหมด 14 รายการ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน และคุณครูผู้ฝึกซ้อมและดูแลนักเรียนทุกคน มา ณ โอกาสนี้