นายสิรภพ วนเวชกุล ม.6 ห้อง 38 นักเรียนชมรมดนตรีสากล เครื่องดนตรีประเภท Piano เข้าร่วม ประกวดดนตรีสากล OBEC Music Talent Competition ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2561 และวันอาทิตย์ที่ 30 ก

ตามที่ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล) ได้ส่งนายสิรภพ วนเวชกุล ม.6 ห้อง 38 นักเรียนชมรมดนตรีสากล เครื่องดนตรีประเภท Piano เข้าร่วม ประกวดดนตรีสากล OBEC Music Talent Competition ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2561 และวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 ณ ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี ผลการแข่งขันดังนี้
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2. ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
3. ได้รับเกียรติบัตร
4. ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 40,000 บาท
5. ได้เข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานถ้วยรางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

โดยมีคุณครูชาญวิทย์ ศรีโพธิ์ลา เป็นผู้เตรียมความพร้อมและดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน