วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 16:09 น.ณ ลาน ฯพณฯ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล หน้าหอประชุมใหญ่ ระหว่างตึก 1 และตึก 2 ท่านอดีตผู้อำนวยการ อดีตอาจารย์ ผู้อำนวยการท่านปัจจุบัน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษา คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาใ

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 16:09 น.ณ ลาน ฯพณฯ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล หน้าหอประชุมใหญ่ ระหว่างตึก 1 และตึก 2 ท่านอดีตผู้อำนวยการ อดีตอาจารย์ ผู้อำนวยการท่านปัจจุบัน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษา คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ คณาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีบวงสรวง “อนุสรณ์สถาน ฯพณฯ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล” ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการท่านแรกของโรงเรียน ช่วงพ.ศ.2480-2487 เพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาสครบ 80 ปีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยมี ท่านฉัตรชัย ปิ่นเงิน หัวหน้าโหรพราหมณ์ สำนักพระราชวัง เป็นผู้ประกอบพิธี