นักเรียนแผนการเรียนภาษา-เกาหลี จำนวน 29 คน เดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย-เกาหลี ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 13-24 ตุลาคม 2561 โดยทำกิจกรรมอบรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีที่มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา และโรงเรียนมัธยมปลายชุงกย็ยง

นักเรียนแผนการเรียนภาษา-เกาหลี จำนวน 29 คน เดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย-เกาหลี ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 13-24 ตุลาคม 2561 โดยทำกิจกรรมอบรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีที่มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา และโรงเรียนมัธยมปลายชุงกย็ยง