ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมผู้นำนักเรียน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2562 ณ ธีรมา คอทเทจ รีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมผู้นำนักเรียน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2562 ณ ธีรมา คอทเทจ รีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี