โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นายพศิน ลาภอเนกอนันต์ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ผู้แทนประเทศไทย จากการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 8 - 17 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นายพศิน ลาภอเนกอนันต์ นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ผู้แทนประเทศไทย จากการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 8 - 17 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ทั้งนี้ นางถนิมาภรณ์ ตั้งตรัยรัตนกุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(ตัวแทนผู้บริหาร) พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ร่วมแสดงความยินดี ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี