พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาและพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาและพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

cr. ครูตุลนันท์ นวลเพ็ญ