นางสาวจิตรลดา เพชรโพธิ์ศรี หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมให้กำลังใจ ส่งนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จำนวน 1 คน ได้แก่ นายธนรรณพ วุนวิริยะกิจ ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันวิชาดารา

นางสาวจิตรลดา เพชรโพธิ์ศรี หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพนักเรียน ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมให้กำลังใจ ส่งนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จำนวน 1 คน ได้แก่ นายธนรรณพ วุนวิริยะกิจ ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันวิชาดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 3-11 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน