สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ถ้วยรางวัลชนะเลิศ สมัยที่ 3 แก่นายเนติธร ปริยกร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 74 ผู้แทนวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จากการประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ 12 เพื่อถวายเป็นราชสักการะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา จัดโดย กองทัพเรือ ร่วมกับมูลนิธิราชสกุลอาภากร และบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 256

242241

242243

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ ครูชาญวิทย์​ ศรีโพธิ์ลา​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ​ ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ​ คุรุสดุดี​ ประจำปี​ 2562​ เนื่องในโอกาสวันครู

 

ครสดด.ความละเอยดนอย2 optimized

เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ชมรมดุริยางค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับเกียรติให้เป็นผู้บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

เมื่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพิธีพระราชทานรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ และการประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

โดยมี นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายกฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รองประธานกรรมการมูลนิธิรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

และผู้แทนโรงแรมเซนทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้มี ๑.คุณครูชาญวิทย์ ศรีโพธิ์ลา ๒.คุณครูศิลปชัย พิมเนียม

เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมบรรเลงในครั้งนี้

IMG 3602IMG 3606

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรีสากล) ได้นำนักเรียนวงดุริยางค์ และนักเรียนแสดงตีธงจาก ตึก 72 พรรษา เข้าร่วมแสดง(ในช่วงพิธีเปิดงาน) เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เข้ามาทักทาย ชื่นชมในความสามารถของนักเรียนและให้ความเป็นกันเองกับนักแสดงจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
โดยมีครูผู้ดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมแสดงดังต่อไปนี้
1.ครูชาญวิทย์ ศรีโพธิ์ลา
2.ครูวัลยา เลิศวิสุทธิไพบูลย์
3.ครูโสมรัศมิ์ เพิ่มดี
4.ครูธนิดา​ ก้อนทอง
5.ครูศิลปชัย พิมเนียม

IMG 4879

 

IMG 4858

S 162201610

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นายเนติธร ปริยกร Natitorn Pariyakorn นักเรียนชั้น ม.5 ห้อง 336 นักเรียนความสามารถพิเศษดนตรีไทยร่วมสมัย ที่เข้ารับพระราชทานรางวัล เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 สาขาศิลปวัฒนธรรม จากผู้แทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่ 20 กันยายน 2562

ผลงานนายเนติธร ปริยกร ด้านดนตรีไทย ขณะศึกษา ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ปี 2561-2562

1.รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 15 ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง จัดโดย มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

2. รางวัลชนะเลิศ เดี่ยวระนาดเอก การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ จัดโดยมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

3. รางวัลชนะเลิศวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยกองทัพเรือ ร่วมกับ มูลนิธิราชสกุลอาภากร และบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง

4. รางวัลชนะเลิศ เพลงพิเศษเพลงดาบของชาติ พระนิพนธ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับถ้วยรางวัล จากบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง

5. รางวัลที่ 3 วงมโหรี การประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา ประลองเพลงประเลงมโหรี จัดโดยศูนย์สังคีตศิลป์ธนาคารกรุงเทพ ได้รับถ้วยเกียรติยศ จากธนาคารกรุงเทพ

6. รางวัลชมเชย วงปี่พาทย์ไม้นวม การประกวดนาฏยวาทิต จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
7. รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาท์ผสมเครื่องสาย ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

8. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองเดี่ยวระนาดเอก งานมหกรรมความสามารถทางวิชาการเทคโนโลยี ศิลปกรรม ครั้งที่ 68 ระดับเขต สพม กทม เขต 1

9. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองงานมหกรรมความสามารถทางวิชาการเทคโนโลยี ศิลปกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 68 จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ

10. รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่16 ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง จัดโดยมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

11.รางวัลเข็มฝีมือศรทอง เดี่ยวระนาดเอก การประกวดบรรเลงดนตรีไทย รางวัลศรทอง ชิงถ้วยพระราชทานฯ จัดโดยมูลนิธิ หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)

12.รางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย