เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายภราดร นาทันรีบ นายกสโมสรอาจารย์เตรียมอุดมศึกษา พร้อมคณะครู เข้าแสดงความยินดีแก่ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ (ต.อ.๔๑) นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ คนใหม่ วาระปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

Print
19. 08. 19
posted by: Super User
Hits: 1386

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายภราดร นาทันรีบ นายกสโมสรอาจารย์เตรียมอุดมศึกษา พร้อมคณะครู เข้าแสดงความยินดีแก่ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ (ต.อ.๔๑) นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ คนใหม่ วาระปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓