กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส) ได้ส่งนักเรียนจำนวน 23 คน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสในรูปแบบกิจกรรมบูรณาการ ปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ผลการแข่งขันโดยสรุป โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัล 11 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง โดยมี นายเฉลิมวุฒิ เบ้าทองคำ นายชาครัตน์ บัวเกตุ นายคณิศร กฤษฎาพรรณ นางสาวปุณยวีร์ อินทร์คุ้มวงษ์ และ M. Mathieu Ly เป็นครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขัน

 ขอแสดงความยินดีกับ วง ณัฐชัยธัช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเงินรางวัล มูลค่า 300,000 บาท ในการแข่งขันประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัย "บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน" ประจำปี 2562 "สืบสาน จิตอาสา ร้องบรรเลง บทพระราชนิพนธ์" (บทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่ 9 ระดับประเทศ)

 ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จากการเข้าประกวดดนตรีสากล OBEC Music Talent Compettition ครั้งที่ 2 จัดพิธีพระราชทานรางวัล เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 10:00-11:00 น. ณ ห้องเกียรติยศ (111) ตึก 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยท่าน รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายพีระ รัตนวิจิตร เป็นประธานในพิธี และท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นายธนารัชต์ สมคเณ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นายโสภณ กมล เป็นผู้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ขอแสดงความยินดีแก่คณะผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๓ (13th IESO) ระหว่างวันที่ ๒๖ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ เมืองแทกู ประเทศเกาหลีใต้

ซึ่งมีรายนามและผลการแข่งขันดังนี้

เหรียญเงิน 
- นายจิรภัทร รุจิรายุกต์ ชั้น ม.๕ ห้อง ๙๓๕

เกียรติคุณประกาศ
- นายปุณยวีร์ ขัยวิรัตนะ ชั้น ม.๖ ห้อง ๒๙

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ขอแสดงความยินดีแก่

๑.นายพศวัต สุขใส ม.๕ ห้อง ๓๔๓ 
๒.นายปาลพงศ์ อัศวพัฒนากูล ม.๕ ห้อง ๘๓๕

นักเรียนผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขัน E-Icon World Contest ครั้งที่ ๙ ตั้งแต่วันที่ ๑๗-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ เมืองปูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี นักเรียนทั้งสองคน ได้รับรางวัล Inspiration Award จากการแข่งขัน
โดยมีครูอุภัยภัทร บุญเพ็ง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นผู้ดูแลนักเรียนตลอดการแข่งขัน