เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ชมรมดุริยางค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับเกียรติให้เป็นผู้บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

เมื่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพิธีพระราชทานรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๒ และการประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

โดยมี นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายกฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รองประธานกรรมการมูลนิธิรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

และผู้แทนโรงแรมเซนทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้มี ๑.คุณครูชาญวิทย์ ศรีโพธิ์ลา ๒.คุณครูศิลปชัย พิมเนียม

เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมบรรเลงในครั้งนี้

IMG 3602IMG 3606

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นายเนติธร ปริยกร Natitorn Pariyakorn นักเรียนชั้น ม.5 ห้อง 336 นักเรียนความสามารถพิเศษดนตรีไทยร่วมสมัย ที่เข้ารับพระราชทานรางวัล เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 สาขาศิลปวัฒนธรรม จากผู้แทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่ 20 กันยายน 2562

ผลงานนายเนติธร ปริยกร ด้านดนตรีไทย ขณะศึกษา ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ปี 2561-2562

1.รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 15 ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง จัดโดย มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

2. รางวัลชนะเลิศ เดี่ยวระนาดเอก การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ จัดโดยมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

3. รางวัลชนะเลิศวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยกองทัพเรือ ร่วมกับ มูลนิธิราชสกุลอาภากร และบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง

4. รางวัลชนะเลิศ เพลงพิเศษเพลงดาบของชาติ พระนิพนธ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับถ้วยรางวัล จากบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง

5. รางวัลที่ 3 วงมโหรี การประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา ประลองเพลงประเลงมโหรี จัดโดยศูนย์สังคีตศิลป์ธนาคารกรุงเทพ ได้รับถ้วยเกียรติยศ จากธนาคารกรุงเทพ

6. รางวัลชมเชย วงปี่พาทย์ไม้นวม การประกวดนาฏยวาทิต จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
7. รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาท์ผสมเครื่องสาย ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

8. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองเดี่ยวระนาดเอก งานมหกรรมความสามารถทางวิชาการเทคโนโลยี ศิลปกรรม ครั้งที่ 68 ระดับเขต สพม กทม เขต 1

9. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองงานมหกรรมความสามารถทางวิชาการเทคโนโลยี ศิลปกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 68 จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ

10. รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่16 ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง จัดโดยมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

11.รางวัลเข็มฝีมือศรทอง เดี่ยวระนาดเอก การประกวดบรรเลงดนตรีไทย รางวัลศรทอง ชิงถ้วยพระราชทานฯ จัดโดยมูลนิธิ หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)

12.รางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส) ได้ส่งนักเรียนจำนวน 23 คน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสในรูปแบบกิจกรรมบูรณาการ ปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ผลการแข่งขันโดยสรุป โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัล 11 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง โดยมี นายเฉลิมวุฒิ เบ้าทองคำ นายชาครัตน์ บัวเกตุ นายคณิศร กฤษฎาพรรณ นางสาวปุณยวีร์ อินทร์คุ้มวงษ์ และ M. Mathieu Ly เป็นครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขัน

 วันที่ 19 กันยายน 2562 ศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จัดให้มีพิธีพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาฯให้แก่คณะครู บุคลากร และนักเรียนที่ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาฯ ณ ห้องประชุม ฯพณฯ ศ. ม.ล. ปิ่น มาลากุล ตึกเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

ในการนี้ นายโสภณ กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เข้าร่วมงานด้วย


ขอแสดงความยินดีกับ วง ณัฐชัยธัช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเงินรางวัล มูลค่า 300,000 บาท ในการแข่งขันประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัย "บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน" ประจำปี 2562 "สืบสาน จิตอาสา ร้องบรรเลง บทพระราชนิพนธ์" (บทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่ 9 ระดับประเทศ)