วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นายโสภณ กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมจัดงานส่งกำลังใจและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้ทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

Print
19. 07. 11
posted by: Super User
Hits: 310

วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นายโสภณ กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมจัดงานส่งกำลังใจและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้ทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เนื่องในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ สาขาต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ แสดงความยินดี พร้อมมอบของที่ระลึกและทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนผู้แทนประเทศไทยก่อนออกเดินทางไปร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ณ ประเทศต่าง ๆ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจะได้นำเสนอเกี่ยวกับผู้แทนประเทศไทยและรายการแข่งขันต่าง ๆ ให้ทราบเป็นระยะ

ภาพข่าวจาก

๑. นางสาวนรินทร์ธรา สิทธิ์เศรษฐกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๒๙
๒. นายปณวัชร ภู่สกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๒๙
๓. นางสาวอรนลิน สุวรรณาสน์ ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๖ ห้อง ๗๗


465954.jpg 465955.jpg 465956.jpg

465957.jpg 465958.jpg 465959.jpg

465960.jpg 465961.jpg 465962.jpg

465963.jpg 465964.jpg 465965.jpg

465966.jpg IMG_1912-01.jpg IMG_2447-01.jpg

IMG_2449-01.jpg IMG_2453-01.jpg IMG_2455-01.jpg

IMG_2456-01.jpg IMG_2459-01.jpg IMG_2464-01.jpg

IMG_2465-01.jpg IMG_2469-01.jpg