วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นางจงกลนี เขียวหวาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณะกรรมการโครงการโอลิมปิกวิชาการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และตัวแทนนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา เดินทางไปยังท่าอากาศยานส

Print
19. 07. 10
posted by: Super User
Hits: 76

วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นางจงกลนี เขียวหวาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณะกรรมการโครงการโอลิมปิกวิชาการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และตัวแทนนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา เดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อประดับดอกไม้ มอบของที่ระลึก และส่งกำลังใจให้กับนายปรมัตถ์ สมุทรสินธุ์ นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ เมืองบาธ สหราชอาณาจักร